Het nieuwe werken-boek verschijnt in maart

De drukproef is gecontroleerd, de flaptekst af en het omslag lijkt definitief te zijn. Mijn boek is dus wat mij betreft af en nu is het een kwestie van uitgeven en publiciteit verwerven.

Het boek heet Het nieuwe werken. Hoe werk je effectiever en productiever en komt in maart 2013 uit bij Uniekboek/Het Spectrum ism Intermediair.

Kaft HNW

De drukproef herlezend vind ik het een mooi boek met praktische tips en handige apps en tools. Een leuk hoofdstuk is 100 slimmer werken-tips. Dat is een hoofdstuk in de vorm van één grote opsomming met 100 korte adviezen, tips, links en verwijzingen.

Binnenkort meer!

Advertenties

Online seminar loopbaanonderhoud

Op dinsdag 11 september is er weer een online seminar. In die reeks heb ik vorig jaar het thema loopbaanonderhoud gedaan. Ook dit jaar met een zelfde motto en licht gewijzigde inhoud weer dat seminar.

De dia’s bij het online seminar vind je hier:

Op lifehacking: doe als de hommel

Hoewel wetenschappers al zo’n 80 jaar weten hoe de hommel vliegt blijft het een mooi verhaal. Volgens berekeningen kon de hommel niet vliegen. De vleugels waren te klein of het lijf te groot of allebei. Waarom het wel kan ligt iets ingewikkelder, bleek achteraf. Het idee is prachtig dat iets kan en dat iedereen weet dat het kan maar dat het niet bewezen kan worden. Zoals uit tests kan blijken dat een medicijn werkt, zonder dat iemand precies weet waarom. Dat is een aanstekelijk uitgangspunt. Geen paralysis by analysis maar doen wat werkt.

Lees deze blog verder op Lifehacking. Of bekijk de intrigerend eenvoudige therapie-video :

Tara Hunt (@missrogue) over presenteren (nou ja, rock the audience!)

Tara Hunt, schrijfster, spreker en bedenker van de term whuffie, heeft een mooie presentatie op Slideshare over … presenteren.

Het is een goed opgebouwd verhaal met een menselijke manier van uitleggen en vertellen. Hoe word je een betere spreker? Nou ja, hoe rock je the audience?! Van angst naar voorbereiding naar de presentatie naar Presenteren.

Vooral interessant is het verloop van een goede presentatie. Het onderstaande model is kennelijk gebaseerd op The Hero’s Journey.

De presentatie is een soort queeste met een aantal overwinning, die leiden tot een momentum en succes. Na de start met een oproep, een krasse stelling en bewijs raakt het gehoor na wat aarzeling overtuigd. Vanaf dat moment, maar dus ook áls dat gebeurt, ontstaat er “whoah” 😉 Daarna is het zaak verder te werken met wat er zo spannend is en te zorgen voor een thuiskomt en een nieuwe definitie van wat normaal of gewoon is. De lat ligt hoger; er is écht iets verandert.

In dit model is het van belang vroeg een kleur te bekennen of een stelling in te nemen. Dan helpt dus ook aarzeling of een kritisch gehoor. Mits ze blijven luisteren en overtuigd willen worden, ontstaat dan de mogelijkheid over de drempel van “normal” te gaan en in de “whoah”-zone te komen.

Het lijkt op een analyse van speeddates waaruit bleek dat wie een veilig gesprek voerde minder kans op succes had dan degenen die een risicovoller invalshoek kozen.

Gary Vaynerchuck over ROI

Gary Vaynerchuck is een bevlogen spreker die op TED al een mooie Talk heeft over Do what you love. No excuses. Op zijn site heeft Gary een aantal video-berichten, waarvan er één mooi eindigt.

Gary geeft aan dat meten niet alles is en niet alle waarde in getallen te vangen is. Als iemand hem als social media-expert vraagt wat de ROI van social media is, dan vraagt hij “What’s the ROI of your mother?!” Kortom, wat waarde heeft is niet altijd en zeker niet in zijn geheel in getallen te vangen. De directheid van Gary helpt om het punt scherp neer te zetten.

Boek: Durftevragen. De kracht van sociale overwaarde

Durf te vragen is een beweging die snel aan bekendheid wint. Er zijn sessies waarin mensen elkaar vragen voorleggen en dan met inzet van een ieders netwerk zien dat de vragensteller verder geholpen wordt. Naast die sessies zijn er velen die op Twitter hun vraag afsluiten met #dtv of #durftevragen. Daarmee verwijzen ze naar de sfeer van delen en helpen en -meer praktisch- wordt het voor mensen die op Twitter even zoeken naar vragen die ze op kunnen lossen makkelijk de vragen te vinden.

Nils Roemen (mede-oprichter van durftevragen) en Fanny Koerts (nauw betrokken bij durftevragen) hebben nu een boek over durftevragen geschreven: Durftevragen. De kracht van sociale overwaarde.

In het boek vind je een mooi tijdsbeeld, waarin overvloed delen en helpen makkelijk maakt áls jij durf te vragen. De kracht van social media maakt dat bereik snel erg groot is. De auteurs geven ook aan wat zij zien als stappen naar een goede vraag.

Het boek is daarmee een boek met visie op de samenleving in deze tijd (sociale overwaarde) én een boek dat je coacht om een vraag te stellen die werkt.

Het boek is mooi geïllustreerd door Kim Ravers en bevat veel voorbeelden, waardoor het lekker leest. Voor iedereen die wat engagament, inspiratie en aanmoediging om helder te vragen kan gebruiken een must read. Het boek is te koop maar ook gratis te downloaden.

PS Op Lifehacking een uitgebreidere bespreking

Netwerken en de elevator pitch: een Prezi

Voor twee sessies de afgelopen weken heb ik wat spullen rond netwerken en de elevator pitch weer eens op een rijtje gezet en in een Prezi vastgelegd. Hier de laatst gebruikte.