Video beoordelingsgesprekken

Als auteur in de Intermediair-reeks (Het nieuwe werken. Hoe werk je effectiever en productiever van Arjan Broere (Het Spectrum/Intermediair) mocht ik meewerken aan een video over beoordelingsgesprekken. Ik ben de expert aan het einde van de video 😉

Advertenties

Prezi aan de elevator pitch-pagina toegevoegd

Voor de zeven workshops van de afgelopen dagen over de elevator pitch heb ik een Prezi gemaakt als rode draad (!) voor de sessie. Er waren weer veel mooie verhalen die de pitches veel glans en lading gaven. En dat is en blijft wat mij betreft de kracht van een pitch: een eigen unieke insteek die aangeeft wie je ten diepste bent en wat dat betekent voor de ander.

De Prezi geeft verkort aan wat er op de pagina over de elevator pitch staat.

prezi

Een presentatie eindigen

Een presentatie eindigen is iets dat aandacht verdient. Het einde is dat wat veel luisteraars beter onthouden dan de delen ervoor. Een praktisch nadeel is dat veel presentaties of workshops nogal eens eindigen met interactie wat doorgaans een lastig te managen onderdeel is en soms leidt tot een rommelig einde. Hoewel het waarschijnlijk erger is als een presentatie uit de tijd loopt omdat de presentator teveel wil presenteren. Enkele tips voor een pakkend einde vind je op deze blog van mij over Eind goed al goed.

Uitgebreide blog over de elevator pitch

De links en video’s over de elevator pitch werden zo talrijk dat ik er maar een aparte pagina van gemaakt heb. Hier vind je wat ik spannend en leuk vind aan de elevator pitch en waarom ik denk dat het een krachtig medium en een uitdagende denkoefening is.

Deze video bevat wat quotes die hopelijk als teaser werken:

Geef je boodschap meer impact met een verhaal

Op Lifehacking vind je een blog van mij over de kracht van verhalen vertellen. Een goedgekozen verhaal maakt je boodschap concreter, direct voelbaar. Daarnaast verandert een verhaal vertellen je gehoor in luisteraars in plaats van een kritisch publiek. De blog opent zo:

Een blinde man bedelt in een drukke straat in een zakencentrum. Zijn mandje blijft leeg. Een passant pakt zijn bordje, waarop staat: “Ik ben blind”, en schrijft er iets bij. Als het bordje weer staat komt de ene rinkelende munt na de andere in het mandje. De blinde bedelaar vraagt een passant voor te lezen wat er op zijn bordje staat. De passant pakt het bordje en leest: “It’s a beautiful day and I can’t see it”. Met enkele woorden meer wordt een feit een verhaal. En een verhaal geeft elke boodschap meer impact.

Lees de rest van de blog hier.

Luisteren: sturen en steunen

Op het GITP-blog vind je een blog van mij over luisteren. Wat is het nut ervan? In hoofdzaak dat je ruimte geeft en je gesprekspartner helpt en tegelijkertijd het gesprek leidt en structureert. Met een interessante video-link van Covey die uitlegt wat het betekent om te begrijpen voor je begrepen kunt worden.

As donderdag online seminar onderhandelen

Aanstaande donderdag doe ik samen met collega Jos Linnemann weer een online seminar. Dit keer is weer win-winonderhandelen aan de beurt.

In een uur nemen we de belangrijkste zaken van onderhandelen door met polls, mogelijkheden tot chatten en voorbeeldgesprekken. Hier alvast de dia’s. Voor meer achtergrond of om te zien of je mee kunt doen: mail vooral!