Aandacht

We leven in snelle tijden, zoveel is zeker. Het attention deficit disorder heerst en weapons of mass distraction (gsm en mail) zijn breed voorhanden. In het prachtige In praise of slow van Carl Honoré (zie zijn mooie -snelle- TED Talk) laat Carl zien dat snel soms erg leuk is en soms ten koste gaat van iets echt en met aandacht doen.

Met aandacht dingen doen. In het hier-en-nu met aandacht bij gesprekken zijn. Echt luisteren en begrijpen wat de ander zegt, vindt, voelt. Nu is er het woord mindfulness voor. Een op het Boeddisme en westerse psychologie gebaseerde manier van met aandacht luisteren en oordelen achterwege laten tijdens het luisteren.

Voor een onderhandeling betekent dat je echt luistert naar de ander. Dus niet dat je met je aandacht bent bij

  • jezelf: wie ben ik om deze eisen op tafel te leggen, kan ik dat wat ik wil wel vragen
  • de toekomst: straks krijg ik de baan toch niet
  • jouw oordelen: zie je wel dat hij me niet mag, zie je wel dat ie me te jong vindt, het is dus toch een conservatieve vent!

Aandacht bij het hier-en-nu en oordelen uitstellen, maken dat je echt hoort wat er gebeurt. En zo een open houding roept veel minder weerstand en spanning bij de ander op.

Als je snapt wat de ander bedoelt, kan altijd blijken dat jij iets anders wilt. Als je dat er naast kunt zetten, dan kun je vervolgens naar oplossingen zoeken. Aandacht geven en luisteren wil beslist niet zeggen dat je het ook eens bent met wat iemand zegt.

In Met open vizier noemt Fisher het onvoorwaardelijk constructief zijn: wees constructief zonder daar voorwaarden aan te stellen of iets voor terug te willen hebben.

Er is veel te lezen (de Universiteit Leiden pakt behoorlijk uit) over mindfulness en uiteraard het nodige aan films. Soms wat meditatief (waarbij ik me afvraag of dat nu wel het hier en nu is) en soms wat zakelijker. Een korte introductie van Jon Kabat-Zinn is zeker interessant:

Over arjanbr0ere
zie ook www.linkedin.com/in/arjanbroere

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: