Wat willen ze nou?

Weer een onderzoek bewijst dat leidinggevenden niet met zekerheid weten wat medewerkers belangrijk vinden in het werk. Dat maakt managen (of onderhandelen) er niet makkelijker op. Tel daar mogelijke verschillen in wat jongeren, medioren en ouderen belangrijk vinden bij op en het is o zo belangrijk om tenminste zelf te weten wat je wilt.

Het onderzoek:

Leidinggevende wedijvert met partner van medewerker

Hoe vinden werkgevers en werknemers in de zorgsector dat opleiding en begeleiding in hun organisatie is geregeld of zou moeten zijn? Dat is de centrale vraag in het onderzoek Boeien & binden II van Tempo Team. Het blijkt dat 83 procent van de werkgevers de direct leidinggevende ziet als belangrijkste begeleider van de werknemer. Maar omdat slechts 40 procent van de werknemers dit beaamt, kan gesteld worden dat het gat tussen beide groepen groot is.

Goede communicatie, openheid en betrokkenheid zijn voor zowel werkgevers als werknemers de belangrijkste kenmerken van een goede begeleider. Veel werknemers noemen daarnaast ook het kunnen motiveren en bieden van een luisterend oor als zwaarwegende punten, maar vinden ze onvoldoende terug bij hun direct leidinggevende. Vandaar de 40 procent.

Een opvallende uitkomst is ook dat directe collega’s en de eigen partner een veel belangrijker klankbord zijn dan werkgevers denken.

Kijk ook op http://www.greatplacetowork.com

SigmaOnline, 8 februari 2008

Advertenties

Over arjanbr0ere
zie ook www.linkedin.com/in/arjanbroere

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: