To parttime or not to

Wekker Veel Nederlanders (57%) willen parttime werken maar slechts een kwart doet dat ook, aldus de Randstad Werkmonitor in Intermediair. Een aantal ziet op tegen de financiele stap terug, maar ook speelt dat collega´s en leidinggevenden een dag minder werken wellicht zien als een teken van minder ambitie. Werkgevers geven aan een betere relatie te hebben met fulltimers dan parttimers en geven aan fulltimers betere planners te geven. Tja.

Nee, dan Penelope Trunk in haar weblog. Zij adviseert om financieel zo min mogelijk verplichtingen te hebben, zodat je echt voor jezelf kunt kiezen. En in haar directe, nuchtere en soms onconventionele manier heeft ze stoere loopbaantips.

In Gericht onderhandelen vind je tips voor gesprekken over Ik wil meer-gesprekken en ook voor Ik-wil-minder-gesprekken. Rode draad voor die laatste is om iets kwantitatiefs als hoeveel uur je werkt (of nog liever: aanwezig bent) niet als teken te zien voor kwalitatieve zaken als betrokkenheid en motivatie.

Als je parttime wilt werken, dan doe je dat toch gewoon. En nou geen ge-maar!

Advertenties

Over arjanbr0ere
zie ook www.linkedin.com/in/arjanbroere

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: